نوشته‌جات

1مجموع 4 پروژه
گفتگوی ایل مانیفستو با ایلان پاپه

گفتگوی ایل مانیفستو با ایلان پاپه

این گفتگو میان روزنامه‌ی معروف متمایل به «چپ» ایتالیا و پروفسور ایلان پاپه از «تاریخ‌نویسان نوین» اسراییل و استاد دانشگاه‌های اسراییل و انگلستان است.
1مجموع 4 پروژه